De KIP

Logo-De KIP-animatie

Welkom bij Stichting KIP (Kleinschalig Integraal Project) voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit ouderinitiatief heeft geresulteerd in de realisatie van een woonvoorziening en een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in de wijk Leidschenveen te Den Haag.

Deze website heeft als primair doel het stimuleren van soortgelijke initiatieven door middel van het beschikbaar stellen van de in de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring. Onder het kopje ‘Geschiedenis’ is de ontstaansgeschiedenis van ons project terug te vinden. Mocht uw initiatief er baat bij hebben dat wij een rondleiding of presentatie verzorgen dan kunt u onze gegevens onder het kopje ‘Contact’ terugvinden. Een bezoek aan de woonvoorziening kan alleen na goedkeuring van ons stichtingsbestuur.