Disclaimer / AVG-Privacy Polic

Disclaimer

Het intellectuele eigendomsrecht op deze website inclusief de inhoud ligt bij stichting de KIP. De aanwezige informatie mag zonder onze voorafgaande toestemming worden gepubliceerd op voorwaarde dat duidelijke bronvermelding is opgenomen. De uitgever dient een exemplaar van de media waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
De op deze site getoonde informatie is met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. stichting de KIP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Stichting de KIP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt Stichting de KIP geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen. Stichting de KIP garandeert niet dat aan haar toegezonden elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Voor het gebruikte beeldmateriaal van derden heeft stichting de KIP toestemming verkregen van de eigenaar. Bij eventueel onrechtmatig gebruik maken van materiaal dient men contact met stichting de KIP op te nemen.

AVG-Privacy Policy

Stichting de KIP verwerkt alle verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als dit noodzakelijk is voor het verrichten van de dienstverlening en/of het kunnen onderhouden van persoonlijk contact. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online contact zoekt, middels het contactformulier of per e-mail.

Stichting de KIP respecteert de privacy van al haar website gebruikers en draagt zorg dat verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door persoonsgegevens te verstrekken gaat men akkoord dat deze overeenkomstig dit privacy statement worden gebruikt. Stichting de KIP gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven om informatie, diensten of producten aan te vragen en maakt hierbij geen gebruik van cookies. Stichting de KIP legt alleen gegevens vast voor uitvoering van de opdracht. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan een overheidsorgaan, tenzij stichting de KIP hiertoe wettelijk verplicht is. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, toestemming voor het registreren van hun gegevens en toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Voor meer informatie kunt u contact met stichting de KIP opnemen.