In 1998 zette een aantal ouders de eerste stap om te komen tot een Kleinschalig Integraal Project, genaamd KIP.
Daartoe werd stichting KIP opgericht, die tot doel had om in de wijk Leidschenveen een woonvoorziening en een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking op te zetten, op het terrein waar ook een kinderboerderij gerealiseerd zou worden.

Daarmee zou ook een invulling worden gegeven aan de wens van ouders om een gelegenheid te creëren, waarbij de mensen met een verstandelijke beperking op eigen niveau kunnen deelnemen aan activiteiten die ten goede komen aan de wijk. Samen wonen, werken en recreëren in de nieuwe wijk Leidschenveen.

Om het project te realiseren heeft stichting KIP aansluiting gezocht bij stichting Ipse, de gemeente Den Haag en stichting WoonInvest. Na jaren van overleg werd in 2005 eindelijk een concreet ontwerp gemaakt door Venster Architecten. Bij alle voorbereidingen waren de ouders nauw betrokken. Het in 2008 gerealiseerde resultaat van veelvuldig overleg was een ontwerp dat nog mooier was dan men had durven dromen. Voor meer informatie zie Woonvoorziening.

DekIP-bouwbord
DeKIP-Landzigt